Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19407542 Bezoekers

 37 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

DE SPOOR- EN TRAMWEGEN IN NEDERLANDS-INDIË
HOOFDSTUK 6

Het Toerisme en de IJzeren Wegen.

Indië is een land, dat nog niet in het wereldtoerisme is opgenomen.
Dit wil niet zeggen, dat Indië niet door vreemdelingen bezocht wordt. Het tegendeel is het geval. Echter de grote stroom der toeristen richt zich niet naar Insulinde, hoeveel moois en interessants daar te zien is. Honderdduizenden Amerikanen en Australiërs bezoeken jaarlijks Japan, de Filippijnen, Hawaï; in verhouding komen slechts enkelen op Java.

Ongetwijfeld is dit een gevolg van de geringe propaganda, welke in het buitenland gemaakt wordt. Wel is daarin de laatste jaren verbetering te bespeuren. De Officiële Vereniging voor Toeristen-verkeer in N.-L, welke door de Staatsspoorwegen gesubsidieerd wordt en aan welker inkomsten ook de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij en de Zustertramwegmaatschappijen als mede de scheepvaart maatschappijen en enkele andere ondernemingen bijdragen, doet haar uiterste best. Ook de Staatsspoorwegen hebben een eigen propagandienst, welke o. a. keurige folders uitgeeft. Daarnaast roert de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij zich geweldig om toeristen naar Sumatra, maar voornamelijk naar Bali te trekken.

In Sumatra zijn Brastagi en het Tobameer (Paprat) centra van vreemdelingenverkeer, voornamelijk uit de Straits. De meeste toeristen, welke in Belawan voet aan wal gezet hebben, maken van particuliere auto’s of van de autobussen der Deli Spoorweg Maatschappij gebruik. Betrekkelijk weinigen reizen per spoor.

De Landsautodiensten zorgen voor een goede verbinding tusschen Pematang Siantar in het Delische en via Tobameer, Sibolga met Fort de Koek. Hiervan wordt door toeristen veel gebruikgemaakt, vooral van de voortreffelijke Studebakers, welke men van Fort de Koek kan laten komen.

Ter Sumatra’s Westkust, wel het mooiste deel van Sumatra, wordt het vervoer, behalve door den spoorweg ook door de Landsautodiensten bediend. In Zuid-Sumatra staat het toerisme nog geheel in de kinderschoenen; eensdeels het gevolg der primitieve communicatiemiddelen, anderdeels het gevolg van het gebrek aan hotelaccommodatie. De uitbreiding van het Staatsspoorwegnet zal hier zeker het toerisme bevorderen.
Java trekt altijd de meeste vreemdelingen, die daarbij echter voor een groot deel gebruik maken van automobielen, slecht een zeer klein deel prefereert het reizen in treinen. Wellicht kan hierin verandering komen als men met rijtuigen kon sporen, welke achter in den trein gehaakt, de gelegenheid zouden bieden vanaf een achterbalkon, een blik te werpen op al het mooie, dat men voorbijsnelt. Van Batavia komende is een reis via Buitenzorg naar Bandoeng een genot. En de reizigers die van Poerwakarta naar Padalarang sporen of van Bandoeng via Tjibatoe naar Bandjar, beklagen zich nooit over dien rit; integendeel zijn in extase over het uitzicht. En hetzelfde is het geval met reizen door het Serajoedal of langs de Staatslijn van Kalipoetjang naar Parigi. Bijzonder mooi is ook een reis van Soerabaia naar Malang of naar Bondowoso of Banjoewangi.

De Boroboedoer, welke altijd veel bezoekers trekt, wordt het meest bezocht van uit Djocja per auto, zodat de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij betrekkelijk weinig toeristen in haat treinen vervoert.
Is massavervoer nodig, bijv. wanneer grote Amerikaanse toeristenschepen Java en Sumatra bezoeken — in den regel Tandjong Priok en Padang — dan wordt veel gebruik gemaakt van de gewone exprestreinen of van extra treinen, welke de bezoekers dan naar Buitenzorg, Bandoeng, Garoet of Djokja brengen, dan wel van uit Padang naar de wondermooie Padangsche Bovenlanden.

Staatsspoorlijn Bandjar-Parigi met de Dirk de Vriesbaai (Zuidkust Java).
Staatsspoorlijn Bandjar-Parigi met de Dirk de Vriesbaai (Zuidkust Java).

Gebruik makende van den trein van Weltevreden blijft er nog genoeg tijd over om in Buitenzorg de onvolprezen Plantentuin te bezichtigen.
In Bandoeng staat dan een rondrit om den Malabar of een autotocht naar den imposante dubbelkrater van den Tangkoeban Prahoe vulkaan op het programma. In Garoet behoort een tocht naar den rokende Papandajan tot de gewone excursies, terwijl in Djocja een autotochtje naar den beroemden Boroboedoer of de niet minder interessante Prambanan tempels de vermoeienissen van een lange treinreis geheel vergoedt. In genoemde plaatsen treft men eersterangs-hotels aan.

Bron: De koloniale roeping van Nederland - 1930 - De middelen van verkeer in Nederlandsch-Indië, blz 58, 59 en 60


Creatie datum: 26/06/2018 16:05
Categorie: - Spoor en Tramwegen
Pagina gelezen 1221 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië