Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403788 Bezoekers

 8 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Herzienings-Commissie 1918.

In 1918 benoemde de Gouverneur-Generaal Van Limburg Styrum een commissie tot herziening van de Staatsinrichting van Ned.-Indië, welke in 1920 een lijvig verslag uitbracht, met een ontwerp van wet op de Staatsinrichting van Ned.-Indië, ontwerp-voorstellen tot wijziging van de  Grondwet en verdere bijlagen.
Het in het leven roepen van deze Commissie hield verband met de politieke onrust van de Novemberdagen van 1918 en de aandrang van de Volksraad om ten spoedigste tot een radicale hervorming van de Staatsinrichting van Ned.-Indië over te gaan.
De Commissie, waarin ook vertegenwoordigers van sterk vooruitstrevende politieke organisaties zitting kregen, werd voorgezeten door prof. Mr. J. H. Carpentier Alting.
Zij stelde een algehele Staatsrechtelijke reorganisatie van Ned.-Indië voor met toekenning van een vergaande autonomie aan dit Staatsdeel en grote medezeggenschap van de bevolking.
Van dit rapport is ongetwijfeld grote doch niet overwegende invloed uitgegaan op de daarop volgende Grondwetsherzienlng van 1922, welke een radicale vernieuwing van de koloniale artikelen (60 en 61) bracht.


Creatie datum: 30/08/2018 11:33
Categorie: Index encyclopedie - H
Pagina gelezen 648 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië