Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434313 Bezoekers

 13 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Hoëvell (Dr. Wolber Robert Baron van),

geb. te Deventer 15 juli 1812, overl. te 's-Gravenhage 10 febr. 1879, was predikant te Batavia, toen hij zich door zijn vooruitstrevende ideeën op koloniaal-politiek gebied het ongenoegen van de Indische regering op de hals haalde.
Hierdoor gedwongen in het moederland terug te keren zette hij zijn actie voort en wist, zodanig de aandacht op zich te vestigen dat hij in 1849 tot lid van de tweede kamer werd gekozen.
Tot de nieuwe richting in het koloniaal bestuur, die  toen in Nederland doorbrak, heeft Van Hoëvell in grote mate bijgedragen.
Ook op de samenstelling van het nieuwe reglement op het beleid van de regering in Ned.-Indië (1854) heeft hij grote invloed uitgeoefend.
Door zijn krachtig opkomen voor de belangen van de inheemse bevolking legde het reglement de gouverneur-generaal de plicht op de Inlandse bevolking tegen willekeur te beschermen.
Mede door zijn invloed werden de ergste misbruiken tegen het cultuurstelsel weggenomen.
De gehate passar-belasting werd afgeschaft en aan de slavernij werd bij de wet een einde gemaakt (1859) alles dank zij de actie van Van Hoëvell.
Hij was een man van grote welsprekendheid en veelomvattende kennis.
Van zijn hand verschenen tal van publicaties.


Creatie datum: 30/08/2018 11:42
Categorie: Index encyclopedie - H
Pagina gelezen 544 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië