Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403498 Bezoekers

 35 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Indonesië

betekent „Indische eilanden”.
Etnologisch kan men er onder verstaan het eilandengebied waarvan de inheemse bewoners verwantschap vertonen in taal, adat en eigenschappen. Een zodanig eilandengebied valt echter geenszins samen met Ned.-Indië: de Filippijnen, Brits-Borneo, Portugees Timor, het binnenland van Formosa en Madagaskar zouden daartoe eveneens behoren, een groot deel van Nederlandsch Nieuw-Guinea echter niet.
Daarenboven beperken deze verwante stammen zich niet tot een eilandengebied.
Zij bevolken ook vastelandengebieden als gedeelten van Indo-China, het Maleise schiereiland en wellicht gedeelten van Voor-Indië.
In feite is er dus geen goede reden om het woord Indonesië te gebruiken voor Nederlands-Indië.
Evenmin valt de z.g. Indonesische taalstam samen met een zodanig eilandengebied; een Maleis-Polynesisch taalgebied strekt zich uit van Madagaskar in het westen tot het Paaseiland in het oosten, van Formosa in het noorden tot Nieuw-Zeeland in het zuiden (met uitzondering van een deel van Halmaheira, Ternate, Tidore en Nederlands Nieuw-Guinea).
Het aantal talen en tongvallen in dit gebied is legio.
Ook het in de laatste jaren door sommigen bij voorkeur gebruikte woord Indonesiër voor Inlander is dus zowel taalkundig als etnologisch onjuist. Deze benaming wordt bij voorkeur gebezigd door nationalistische inheemsen en door hen die met hetzelfde streven sympathiseren.
Als reden voor deze voorkeur wordt opgegeven dat zowel in het spraakgebruik als in de I.S. (art. 163, R.R. art. 109) het woord „Inlander" een lager geplaatste bevolkingsgroep zou aanduiden.
Antropologisch wordt door sommige geleerden onder Indonesiërs verstaan de bewoners van de Indische archipel (dus niet: Nederl.-Indië) die geen Maleiers en geen Papoea's zijn.


Creatie datum: 17/12/2018 09:22
Categorie: - I
Pagina gelezen 675 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië