Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18492959 Bezoekers

 30 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Industrieel Eigendom.

Het Kantoor voor het Industrieel Eigendom te Batavia, ressorteert onder het Departement van Justitie.
De taak van dit Bureau bestaat uit:
a.De verzorging van het octrooi-wezen (voor de ook voor Ned.-Indië geldende Octrooiwet zie Ind. Staatsblad 1911 No. 136, gelijk sedert aangevuld en gewijzigd, waarbij Staatsblad 1922 No. 54, inhoudend opnieuw bekendmaking van de Octrooiwet, voor het Octrooireglement zie Ind. Staatsblad 1922 No. 25, juncto 1923 No. 423, juncto 1932 Na. 521);
b.De registratie van fabrieks- en handelsmerken (Reglement Industrieel Eigendom Koloniën 1912.
Indisch Staatsblad 1912 No. 545, juncto 1913 No. 214 gelijk sedert gewijzigd en aangevuld).
Ned.-Indië is toegetreden tot het Unieverdrag van Parijs van 20 Maart 1883 ter bescherming van het Industrieel Eigendom.
Dit verdrag is herzien te Brussel in 1900, te Washington in 1911, in den Haag in 1925.
Op 1 Januari 1932 omvatte deze Unie 39 landen.
Nederland is mede voor Ned.-Indië toegetreden tot de Schikking van Madrid van 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken, herzien te Washington in 1911 en in den Haag in 1925, alsmede tot de Schikking van den Haag van 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen en modellen van nijverheid.
Deze Schikkingen omvatten op 1 Januari 1933 respectievelijk 21 en 8 landen.
De tekst van het Unieverdrag en de beide Schikkingen is afgedrukt in Ind. Staatsblad 1928 No. 530.
Voor internationale inschrijvingen van handelsmerken in de aangesloten landen verleent het Kantoor voor het Industrieel Eigendom te Batavia bemiddeling.
Omtrent verzoeken tot inschrijving van enig handels- of fabrieksmerk, wanneer zodanige inschrijving door bovengenoemd Hulpbureau voor het Industrieel Eigendom is geweigerd en omtrent verzoeken van belanghebbenden of vorderingen van het Openbaar Ministerie tot nietigverklaring van reeds geschiedde inschrijvingen, beslist de Raad van Justitie te Batavia in Raadkamer in hoogste ressort, behoudens beroep in cassatie (art. 9 van Stbl. 1912 No. 545).


Creatie datum: 17/12/2018 09:29
Categorie: - I
Pagina gelezen 422 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië