Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18443778 Bezoekers

 38 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Janssens (Jhr. Jan Willem),

geb. Nijmegen 12 okt. 1762, overl. te ’s-Gravenhage 23 Mei 1838, had aanvankelijk een militaire loopbaan, was daarna in civiele dienst, laatstelijk (1800) secretaris-generaal bij het ministerie van oorlog, toen hij in 1802 gouv.-generaal werd van Kaap de Goede Hoop met de rang van luitenant-generaal, waar hij het bestuur van de Engelsen overnam in 1803.
In 1806 reeds moest hij de kolonie, na dappere verdediging weer aan de Engelsen overgeven.
In 1810 werd hij door Napoleon benoemd tot gouv.-generaal van de O.-I. bezittingen en opperbevelhebber van land- en zeemacht.
In 1811 aanvaardde hij het bestuur om reeds in sept. van hetzelfde jaar de bezittingen, wederom na moedig verweer, aan de Engelschen over te geven.
Hijzelf werd als krijgsgevangene naar Engeland gevoerd, doch spoedig weer uitgeleverd.
In het moederland bekleedde hij nog verschillende belangrijke ambten.
In 1815 werd hij in de Nederlandse adelstand verheven (Napoleon had hem reeds verheven tot baron de 1’Empire) ; in 1828 verkreeg hij de rang van generaal der infanterie.


Creatie datum: 10/04/2019 10:22
Categorie: Index encyclopedie - J
Pagina gelezen 388 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië