Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18351930 Bezoekers

 14 Bezoekers online

Indische culturele agenda / kalender
rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kadaster.

Het (eigendoms)kadaster is een dienst welke ressorteert onder het departement van justitie.
Het hoofd van die dienst wordt bijgestaan door inspecteurs; het verder personeel bestaat uit landmeters, adjunct-landmeters, administratief personeel en lagere vakkundigen.
Te Batavia is een cursus voor de opleiding van technisch personeel bij de kadastrale dienst en bij andere diensttakken in Ned.-Indië.
Tot de werkkring van het kadaster behoren: het opmaken en bijhouden van het eigendoms-kadaster van de hoofdplaatsen van gewesten en van afdelingen en van enige andere plaatsen; het opmeten van percelen en het afgeven van meetbrieven; het afgeven van landmeterskennissen en certificaten; het geven van inlichtingen, inzage en afschriften van tot het archief van het kadaster behorende bescheiden.


Creatie datum: 22/07/2019 09:34
Categorie: - K
Pagina gelezen 709 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië