Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433727 Bezoekers

 8 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kamers van Koophandel en Nijverheid en Handelsverenigingen.

Kamers van Koophandel en Nijverheid zijn gevestigd te Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang en Makasser.
Haar bestemming is aan de regering, de hoofden van de departementen en de hoofden van gewestelijk bestuur adviezen uit te brengen, inlichtingen te geven of voorstellen te doen over onderwerpen betreffende de landbouw, de handel en het fabriekswezen, alsmede aan landbouwondernemers, handelaren en fabrikanten in het algemeen zodanige mededelingen te doen als de regering en genoemde hoofden zullen verlangen of in het belang van landbouw, handel en fabriekswezen nodig achten.
Handelsverenigingen zijn gevestigd op de genoemde plaatsen, alsmede te Medan.
Zij geven de handel gelegenheid tot het inwinnen van informaties en geven periodiek marktberichten uit.
De vereniging voor de effectenhandel, aan de Bataviaase handelsvereniging geeft  tweemaal per week verschijnende blad „de Indische Financier” uit.
Te Soerabaja bestaat de vereniging van makelaren.


Creatie datum: 22/07/2019 10:23
Categorie: Index encyclopedie - K
Pagina gelezen 533 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië