Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18390482 Bezoekers

 32 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kannibalisme

is een woord gebruikt door de ontdekkers van Amerika die het menseneten aantroffen bij een stam welke zij Kariben of Kannibalen noemden. Sedert is het woord kannibalen algemeen gebruikt voor menseneters.
In de archipel heeft het kannibalisme met zekerheid bestaan bij sommige Batak- en Dajakstammen en het bestaat nog bij sommige Papoeastammen aan de noordkust van de Mac. Cluerbaai en ten oosten van Straat Prinses Marianne.
Ongetwijfeld liggen aan dit gebruik ten grondslag heidens-religieuze voorstellingen.
Volgens het z.g. animistisch denken toch verkrijgt men zelf de eigenschappen van het object dat men eet, doordat men de daarin huizende, na de dood nog ongebruikte zielstof dusdoende in zich opneemt.
Daarom moet men niet van alles eten.
Vlees van vreesachtige en zwakke dieren moet men niet, die van moedige en sterke (tijger, buffel) wel eten.
Ook de mens heeft begerenswaardige eigenschappen, vooral hij die in de strijd is gesneuveld of bemachtigd.
Ook stamhoofden, ja familieleden werden door stam- en familiegenoten opgegeten.
Stamhoofden omdat deze door hun eigenschappen boven de anderen uitsteken; men moet daarvan dus niets laten verloren gaan.
Bij de Bataks at men de ouders op.
Wanneer een dezer oud en gebrekkig werd, werd na vriendelijke overreding hem (haar) toestemming gevraagd om hem (haar) te doden.
Zo niet aanstonds dan werd op den duur daarin bewilligd.
Na gedood te zijn werd vader of moeder opgegeten.
Hierbij treedt wel zeer duidelijk aan de dag dat het niet om het voedsel als zodanig ging.
Vermoedelijk eerde men de eigenschappen van zijn ouders dermate dat men die niet verloren wilde laten gaan maar de ongebruikte restanten in zich wilde opnemen.
Bij het verorberen van de verslagen vijand speelt wellicht mede de gedachte dat door het opnemen van zijn zielstof, dus van een gedeelte van zijn ziel, deze zich kan keren.
Dus zowel als veiligheidsmaatregel, als om zich te versterken (door de eigenschappen die men eveneens deelachtig wordt).
Worden jonge gezonde mensen of zelfs kinderen gedood dan gebeurt dit om het vlees, dus de gezondheid, aan zwakken of zieken te geven (zie ook Heidendom en daaronder Koppensnellen).


Creatie datum: 22/07/2019 10:38
Categorie: - K
Pagina gelezen 219 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië