Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19436095 Bezoekers

 12 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kantoor van Arbeid.

Aan het licht getreden koeliemisstanden leidden tot de instelling, omstreeks 1900, van een arbeidsinspectie en tot regeling van een koeliewerving.
De Arbeidsinspectie werd in 1908 als afzonderlijke diensttak ingesteld voor geheel Indië buiten Java.
Zij staat sedert 1923 onder het van het departement van Justitie afhankelijke Kantoor van Arbeid, belast met de overheidsbemoeienis ten aanzien van de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in Ned.-Indië.

Vóór de laatste bezuinigingen ressorteerde onder het Kantoor van Arbeid, een Afdeling Arbeidswetgeving en Statistiek, waaraan toegevoegd een leider van de arbeids-kolonisatie, verder een centrale arbeidsbeurs, tot geregeld contact met de plaatselijke arbeidsbeurzen, alles in het belang van de bestrijding van de werkloosheid; voorts de (onlangs opgerichte) arbeidsinspectie voor Java en Madoera en die voor de Buitengewesten en ten slotte het veiligheidstoezicht.
Het toenemende gewicht van het vraagstuk van de werkloosheid in Indië heeft echter gevoerd tot de oprichting van een tijdelijke Afdeling „Werkloosheidszorg”, tot centralisatie van de regeringszorg op dit gebied, overigens heeft de noodzaak tot bezuiniging o.m. geleid tot de samensmelting van de tot nu toe gescheiden inspecties voor Java en de Buitengewesten, hetgeen alleen mogelijk bleek in verband met de sluiting van talrijke grootlandbouwondernemingen ten gevolge van de malaise.


Creatie datum: 22/07/2019 10:40
Categorie: Index encyclopedie - K
Pagina gelezen 583 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië