Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19280013 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kediri,

res. (afd.), regentschap, district en onderdistrict met gelijknamige hoofdpl., prov. Oost-Java.
De afd. is verdeeld in 5 regentschappen:

  1. Kediri,
  2. Ngandjoek,
  3. Blitar,
  4. Toeloengagoeng,
  5. Trenggalek.

De res. heeft bijna 2.500.000 inw., w.o. bijna 6000 Europeanen en ruim 25.000 Chinezen, het regentschap bijna 350.000 w.o. bijna 2800 Europeanen en bijna 9100 Chinezen.
Dit gebied kwam in 1830 (einde Java-oorlog) aan het gouvernement.
Op de grens met de res. Madioen de Goenoeng Wilis (werkende vulkaan,
2563 m.), op de grens met de res. Malang de G. Kěloed (werkende vulkaan, 1731 m.) en de G. Kawi (niet-werkzaam, 2651 m.).
In het zuiden het Zuidelijk Kalkgebergte (Goenoeng Kidoel) dat doorloopt tot de G. Sěméroe (res. Probolinggo), de hoogste vulkaan (werkend) van Java (3676 m.).
De Kali Brantas loopt door de gehele res., die in het algemeen zeer vruchtbaar is.
De Brantas ontspringt op de Sěméroe, loopt om de Keloed en de Kawi heen en valt te Soerabaja in zee, waar veel slibafzetting plaats heeft.
Blitar is een belangrijke plaats in het gelijknamige district waar veel tabak wordt geteeld.
Aan de Panggoelbaai in het z.w. wordt marmer gewonnen.
Vóór de crisis waren er tientallen suikerfabrieken.
Verder wordt er koffie, cacao, kina en kapok geteeld.
De res. wordt doorkruist door spoor- en tramwegen.
Hindoeoudheden (11e en 13e eeuw) worden er veelvuldig aangetroffen, uit het hindoerijk Daha.
Veel plaatsnamen met tjandi, verder grottempels, die ook in Bagelèn (Koetoardjå) gevonden worden.


Creatie datum: 04/11/2019 14:41
Categorie: - K
Pagina gelezen 725 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië