Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19520043 Bezoekers

 36 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kedoe, res. (afd.) van de prov. Midden-Java.

De res. is verdeeld in 6 regentschappen:

  1. Magelang.
  2. Wonosobo,
  3. Temanggoeng,
  4. Poerworedjo,
  5. Koetoardjo
  6. Kěboemèn.

De afd. telt circa 2.130.000 inw., w.o. 6.500 Europeanen. en bijna 30.000 Chinezen en is een van de dichtstbevolkte van Java.
De hoofdpl. Magelang heeft ruim 53.000 inw., w.o. ruim 4000 Europeanen en bijna 5.000 Chinezen.
De res. bestaat uit de voormalige gewesten Kedoe en Bagelèn.
Tweeling-vulkaan Soembing (3371 m.) - Soendoro (3135 m.), evenals de
Merbaboe (3142 m.) - Merapi (2911 m.), de laatste op de grens van het gouv. Soerakarta.
Op de grens met de residenties Banjoemas,Pekalongan en Semarang, het Diëng-plateau (zie aldaar) met de vulkaan Prahoe.
De omstreken van dit plateau zijn zeer dicht bevolkt.
De rivier Progo stroomt in het zuiden uit.
Belangrijke plaatsen zijn Temanggoeng, Wonosobo, Keboemèn, Koetoardjo, Poerworedjo, alle met spoor of tram bereikbaar.
De res. is zeer vruchtbaar.
Door de dichtheid van de bevolking zijn er echter niet zo veel particuliere ondernemingen.
De voornaamste landbouwproducten zijn suikerriet, tabak, thee en kina. Het gebied behoorde vroeger aan de Vorstenlanden; Kedoe kwam in 1811, Bagelen in 1830 na de Java-oorlog, aan het gouvernement.
Het is zéér rijk aan Hindoe-overblijfselen: de Boroboedoer, de Tjandi’s Mendoet en Pawon (zie op die namen enz., enz.


Creatie datum: 04/11/2019 14:43
Categorie: - K
Pagina gelezen 805 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië