Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19359849 Bezoekers

 3 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kerintji-Inderapoera,

onderafd. van de afd. Kerintji-Painan, res. Sumatra ’s westkust.
De onderafd. staat rechtstreeks onder de ass.-res., hoofd van de afd., en telt bijna 110.000 inw., w.o. een 160-tal Europeanen en een duizendtal Chinezen.
De onderafd. hoofdpl. is die van de afd. nl. Soengaipenoeh.
Het tegenwoordige district Kerintji was vroeger een afd. van de res. Djambi.
Het landschap wordt beheerst door de schitterende en vruchtbare hoogvlakte van Kerintji (waarin het meer van Kerintji) op het
Barisangebergte.
De bekende Piek van Kerintji of Piek van Inderapoera (3806 m.), een werkzame vulkaan is gelegen op de grens met Moera Laboeh (afd. Solok) en is de hoogste berg van Sumatra.
De bevolking verbouwt rijst op sawa’s, koffie en thee.
Grote landbouwondernemingen (o.a. van de Handelsvereniging Amsterdam) zijn er gevestigd die koffie, thee en kina verbouwen.
De uitvoerhaven is Moeara Sakai.
Kerintji is door een uitstekende weg (van uit Soengaipenoeh via Tapan dwars over de Barisan naar Indrapoera) via Painan met Padang verbonden. De afstand Soegaipenoeh-Padang is bijna 300 km.
Enkele rivieren moet men nog per pont oversteken; de ponten worden geleidelijk door permanente bruggen vervangen.
Het bovenste gedeelte van de Piek van Kerintji is tot natuurmonument en wildreservaat verklaard ter bescherming van de fauna en de flora, die daar in nog ongerepte toestand aanwezig zijn.
Hier leven nog olifanten, rinocerossen en de kambing hoetan (Sumatraanse geitantilope (Zie onder Geiten) en uiteraard tijgers, herten en wilde zwijnen.
In het dichte oerwoud komt vrij veel ijzerhout voor.
De inheemse bevolking beschouwt zich zelf als Minangkabauers.
Zeker is dit echter niet hoewel verwantschap wel waarschijnlijk is.
Onze aanrakingen met Kerintji dateren pas van 1902, tijdens de eerste Djambi-expeditie.
Ook aan de Djambi-expeditie van 1916 is door Kerintjiërs deelgenomen. Sedert dan is het een rustig en tot aan de crisis, welvarend land.


Creatie datum: 04/11/2019 15:13
Categorie: - K
Pagina gelezen 618 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië