Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352710 Bezoekers

 3 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Koeliecontract, Koelieordonnanties, Poenale Sanctie.

Aangezien destijds voor de Cultuurondernemingen in de Buitengewesten met veel kosten en moeite Chinese arbeidskrachten van buiten Indië moesten worden aangevoerd, werd in 1880 de eerste Koelieordonnantie gemaakt, waarin een speciale arbeidsregeling, waarbij verbreking van het arbeidscontract door de werknemer met vrijheidsstraf bedreigd werd.
Daartegenover werd de werkgever verplicht tot huisvesting, geneeskundige verpleging, loonbetaling en behoorlijke behandeling van de koelie, kosteloze terugzending naar zijn land na beëindiging van zijn contract, enz.
Opeenvolgende koelieordonnanties hebben deze bepalingen gewijzigd en verbeterd maar de strafbaarstelling bij ontijdige verbreking van het contract bleef, zij het tenslotte onder gelijke sanctie voor koelie en ondernemer.
Tegen dit dwangcontract is met het oog op de werknemer voortdurend geageerd, doch pas toen in de loop der tijden het aanbod van vrije werklieden op Java voor de Buitengewesten zich zodanig ontwikkelde, dat de arbeidszekerheid niet langer van de poenale sanctie afhankelijk bleek, kon de regering maatregelen nemen die uiteindelijk de afschaffing van alle arbeid onder poenale sanctie in het vooruitzicht zou stellen. Een nieuwe koelieordonnantie in die zin is sedert 1931 in werking getreden.
(Ind. Stbl. 1931, no. 94).
Intussen besloten de belanghebbenden bij de tabakscultuur aan Sumatra ’s oostkust, ter vermijding dat de aldaar geteelde tabak, als met behulp van indentured labour verkregen, uit Amerika geweerd zou worden om voor het vervolg ten aanzien van hun contractkoelies van de poenale sanctie geen gebruik meer te maken en na afloop van de contracten deze te vervangen door contracten zonder strafbedreiging.


Creatie datum: 15/01/2020 09:28
Categorie: - K
Pagina gelezen 563 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië