Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19407525 Bezoekers

 34 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaartmaatschappij (K.N.I.L.M.).

Met deze te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap heeft het Indische gouvernement een subsidieovereenkomst.
Het toezicht op de naleving hiervan, alsmede de overheidszorg met betrekking tot het burgerlijk luchtverkeer is opgedragen aan het onder het departement van verkeer en waterstaat, ressorterende, te Bandoeng gevestigde afdeling „Luchtvaart”.
Gedurende het jaar 1931 waren van deze maatschappij in Indië de volgende luchtlijnen in bedrijf:

  • Batavia-Bandoeng v.v. 110 km. dubbel dagelijks;
  • Batavia-Semarang-Soerabaja v.v. 670 km. dagelijks
  • Batavia-Palembang v.v. tot 1 mei 1931, 585 km. wekelijks
  • Batavia-Palembang-Singapore v.v. 1161 km. wekelijks
  • Singapore-Medan v.v. v. 5 aug. 1931 620 K.M. wekelijks
  • Batavia-Palembang-Pakanbaroe-Medan v.v. 1881 km. wekelijks

Einde 1931 bedroeg de wekelijks gevlogen afstand 17.896 km.
Van een geleidelijke uitbreiding welke in normale tijden niet achterwege had kunnen blijven, moest onder de huidige omstandigheden worden afgezien.
Zo moest de inrichting van de luchtroute Batavia-Benkoelen-Padang welke grotendeels reeds verkend en voorbereid was, en van een luchtverbinding Soerabaja-Makassar worden uitgesteld.
De wekelijkse verbinding Batavia-Palembang werd opgeheven omdat de beide overige verbindingen van deze plaats met Batavia voldoende bleken. Daarentegen werd de lijn Batavia-Singapore in Augustus 1931 doorgetrokken tot Medan.
De lijn Singapore-Medan echter moest wegens de teleurstellende resultaten begin 1932 worden stopgezet.
Het vervoer had plaats met 7 F VII- en 2 F-XII-vliegtuigen.

Koninklijke Nederlandsch-Indische Vereniging Voor Luchtvaart.

Deze vereniging vermeldt in haar maandblad „Luchtvaart” het nodige omtrent de ontwikkeling van het luchtverkeer in Indië en in het buitenland.


Creatie datum: 15/01/2020 10:29
Categorie: - K
Pagina gelezen 745 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië