Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18650854 Bezoekers

 23 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Krankzinnigenwezen.

Dit ressorteert onder de dienst van volksgezondheid. Krankzinnigengestichten zijn gevestigd te Buitenzorg, Lawang (met annex-inrichting te Pasoeroean), Magelang en Sabang; doorgangshuizen voor krankzinnigen zijn gevestigd te Batavia (Grogol), Semarang, Soerakarta (Mangoendjajan) en Soerabaja (Pegirian).
In de buitengewesten zijn 6 verpleegtehuizen, n.1. te Padang, Palembang, Loeboek Pakan, Bandjermasin, Makasser en Manado.
Eind 1931 waren in de gestichten, doorgangshuizen en verpleegtehuizen 8462 bedden.
Het aantal verpleegden op die datum bedroeg 8381.
Het reglement op het krankzinnigenwezen is vastgesteld bij Stb. 1897 no. 54 en is herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd, het laatst bij Stb. 1917 nrs. 497 en 530.
Het is van toepassing verklaard op de onderdanen van de vorsten in de gewesten Soerakarta en Jogjakarta.
De regeling van de opneming van onderdanen van zelfbesturen in de buitengewesten is vervat in Stb. 1910 no. 349.
Het verplegingsreglement is vastgesteld bij Stb. 1885 no. 139, sindsdien herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd, het laatst bij Stb. 1927 no. 134. Voorschriften omtrent het vervoer van krankzinnigen zijn opgenomen in blbl. nrs. 5259, 5922 en 12556.
Behalve voor de dienst van volksgezondheid wordt toezicht uitgeoefend door de hoofden van gewestelijk bestuur en de officieren van justitie.


Creatie datum: 15/01/2020 11:08
Categorie: - K
Pagina gelezen 1937 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië