Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19519929 Bezoekers

 22 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Langkat,

afd. (omvattende het zelfbesturend landschap van die naam) van het gouvernement Oostkust van Sumatra.
De afd. is verdeeld in 2 onderafdelingen:
1. Beneden Langkat, en 2. Boven Langkat of Timbang Langkat, en telt bijna 256.000 inw., w.o. bijna 1400 Europeanen, 30.600 Chinezen en 3500 andere vreemde Oosterlingen.
Dit is dus ook het inwonertal van het sultanaat.
De ass.-resident van de afd. en de sultan van Langkat zetelen in de hoofdpl. Tandjoenpoera.
Het gebied bestaat grotendeels uit een alluviale laagvlakte.
Het Wilhelmina-gebergte vormt de grens met de Alaslanden (Atjeh en Onderhorigheden), het Van Heutsz-gebergte met de Karolanden (afd. Simeloengoen en de Karolanden).
De goenoeng Bandahara in het n.o. (3060 m.) en de Sinaboeng in het zuiden. (2412 m.) zijn de hoogste toppen.
Het gebied wordt doorstroomd door de Soengai Langkat, waarin uitmondt de grotere Soengai Bampoe, welke laatste rivier bijna 500 km. bevaarbaar is voor kleinere schepen.
De Europese cultures, tabak en rubber, zijn hier zeer belangrijk.
De Bataafse petroleummaatschappij exploiteert petroleum en vervoert het naar de afvoerhavens Pangkalan Brandanen en  Pangkalan Soesoe (aan de Aroebaai), beide, evenals de afdelingshoofdplaats Tandjoengpoera gelegen aan de spoorweg Medan-Rantauprapat.
Van Besitang vervolgt de Atjehtram deze lijn naar Koetaradja.
Langs deze spoor-tramlijn loopt een uitstekende weg.


Creatie datum: 26/02/2020 11:11
Categorie: - L
Pagina gelezen 702 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië