Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354330 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Lepra (Melaatsheid)

komt overal in de archipel voor.
Slechts in enkele streken (Sumatra’s Westkust) sporadisch, elders veelvuldig (Amboina, Atjeh, Bali).
Wanneer men het aantal leprozen op 1 °/00 stelt is dit zeker niet te hoog.
Heeft men in Europese landen deze ziekte als volksziekte met succes bestreden, in Indië stuit dit op tal van bezwaren, reden waarom de Overheid nog steeds niet is overgegaan tot verplichte afzondering (en aangifte) en zich tot dusver slechts heeft bepaald dat lepra een besmettelijke ziekte is.
Om dezelfde reden is deze ziekte ook niet opgenomen in de epidemie-ordonnantie.
In Indië is een 40-tal leprozerieën, waarvan een 13-tal wordt gesubsidieerd door het gouvernement.
Zie ook onder Ziekenhuiswezen.


Creatie datum: 26/03/2020 10:13
Categorie: - L
Pagina gelezen 538 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië