Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403786 Bezoekers

 6 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Liefdadigheid.

Regeringsbeginsel is dat de oprichting van weeshuizen en andere instellingen van weldadigheid niet van de regering behoort uit te gaan, maar in de eerste plaats van de particuliere liefdadigheid (bijbl. No. 2853).
Niettemin worden tot instandhouding van liefdadige gestichten door de regering dikwijls subsidies verleend.
Zo werd in 1931 aan bijzondere instellingen voor armenzorg, waaronder die voor wezen en verlaten kinderen bijna ƒ 300.000 subsidie verleend. Hierbuiten vallen de tegemoetkomingen voor de verzorging van regerings-, voogdij- en gouvernementspupillen.
Verder wordt aan instellingen van liefdadigheid en algemeen nut steun verleend uit de opbrengst van onder controle van de overheid gehouden loterijen.
Liefdadigheidsgestichten genieten van overheidswege enige faciliteiten (kosteloos procederen, vrijstelling van zegelrecht en van verponding, enz.).
Krachtens hun instructie zijn de hoofden van gewestelijk bestuur belast met het toezicht over het armwezen en over alle weeshuizen en andere openbare gestichten van liefdadigheid.
Ook het hoofd van het tucht-, opvoedings- en armwezen is onder de bevelen van de directeur van justitie belast met het overheidstoezicht op het armwezen, instellingen van weldadigheid en van openbaar nut.
Jaarlijks, gedurende een voor elk jaar vast te stellen tijdvak, worden weldadigheidspostzegels uitgegeven, waarvan de opbrengst, na aftrek van de frankeerwaarde en andere onkosten, wordt gebruikt tot steun van een -elk jaar- aan te wijzen vereniging welke een menslievend doel nastreeft. Een opgave van de instellingen van liefdadigheid vindt men in het Eerste Gedeelte van den Regeringsalmanak van Ned.-Indië.


Creatie datum: 26/03/2020 10:57
Categorie: Index encyclopedie - L
Pagina gelezen 616 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië