Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403801 Bezoekers

 14 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Loeboe (Orang),

een volksstam wonende op de hellingen van het Barisan-gebergte tussen Padang Lawas en Groot-Mandailing, meer aan de kant van Mandailing (onderafdeling Groot- en Klein-Mandailing, Hoeloe en Pekantan afdeling Padangsidimpoean, residentie Tapanoeli).
Zijn oorsprong staat niet vast; sommigen menen dat zij van Minangkabause herkomst zijn, anderen dat zij van het Maleise Schiereiland zijn gekomen. Naar hun uiterlijk (zij zijn klein en hebben brede aangezichten) zijn zij vrij zeker geen Bataks, hoewel het zeer wel mogelijk is dat zij gelijk met de Bataks van Malaka emigreerden.
Hun uiterlijk en hun taal (een Maleis dialect) duiden in alle geval er op dat zij Maleiers zijn.
De mannen dragen een tjawat (lende gordel), de vrouwen korte rokjes.
Zij wonen afzonderlijk in gehuchten, evenals de Batakse gehuchten pagëran geheten.
Zij wonen en leven goeddeels nog zeer primitief doch zijn overigens met de Mandailingers versmolten.
Zij werken aan de weg en verzamelen bosproducten.
Gedeeltelijk zijn zij tot de Islam, gedeeltelijk tot het Christendom overgegaan, anderen zijn nog heidenen.


Creatie datum: 26/03/2020 11:07
Categorie: Index encyclopedie - L
Pagina gelezen 590 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië