Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352701 Bezoekers

 8 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Madjapahit of Modjopait,

het grote Hindoe-Javaanse rijk met gelijknamige hoofdstad, in 1294 gesticht door Raden Widjaja, de latere koning Kertaradjasa, nabij het tegenwoordige Modjokërto.
Kertaradjasa regeerde tot 1309 in welk jaar hij overleed.
Zijn bewind was rustig en bloeiend.
De regering van zijn kleinzoon Hajam Woeroek (jonge haan) is een glanspunt in de geschiedenis van Java.
De landbouw bloeide door het aanleggen van irrigatiewerken.
Ook de bouwkunst (tjandi Panataran) en de dichtkunst (het heldendicht
Negarakertagama - door de hofdichter Prapantsja - een verheerlijking van Hajam Woeroek, leert tal van bijzonderheden uit dit tijdperk kennen) beleefden grote tijden.
De hoofdstad zelf was groots aangelegd met brede lanen en grote pleinen, omringd door een bakstenen muur met fraaie poorten.
Op het grote plein Boebat vóór de stad hadden openbare spelen plaats, waaraan zowel Hajam Woeroek zelf als de eenvoudige dorpeling deelnamen.
Het gebied breidde zich enorm uit zodat het rijk tal van onderhorigheden had (Djambi, Indrajiri, Minangkabau, Bangka, Billiton, Tandjongpoera, Sambas, Landak, Broenai, Koetai, Djohor, Toemasih - het tegenwoordige Singapore -, de kleine Soenda-eilanden, de Molukken, Zuid- en Midden-Celebes en een deel van Nieuw-Guinee).

Na de dood van Hajam Woeroek brokkelde het rijk geleidelijk af door burgeroorlog en vooral door verbreiding van de Islam, alsmede door de opkomst van Malaka.
De regenten die de Islam hadden aangenomen gedroegen zich als onafhankelijke vorsten, tot dat in 1520 het eens zo machtige Modjopait was uiteengevallen in een aantal onafhankelijke, elkaar beoorlogende rijkjes. Deze onderlinge strijd eindigde in 1575 toen de regent van Mataram zijn oppergezag over de andere rijkjes wist te vestigen.


Creatie datum: 23/04/2020 11:16
Categorie: - M
Pagina gelezen 590 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië