Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18229894 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Indische culturele agenda / kalender
rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Meteorieten

zijn slechts van Java bekend.
Ze zijn gevallen bij,

  1. Prambanan (Solo) vóór 1784. IJzermeteoriet; grotendeels tot wapens versmeed (ijzermeteoriet is pamor in het Javaans).
  2. Tjabe (Rembang) 19 Sept. 1869. Gewicht ± 20 kg. S.G. 3,69.
  3. Bij Bandoeng (Priangan) in de desa’s Goemoeroe, Babakandjati en Tjigrellang ten zuiden van Bandoeng. 10 Dec. 1871, 6 fragmenten verzameld met totaal gewicht van ± 13,39 kg., het grootste stuk woog 8,169 kg., S.G. 3,52.
  4. Ngawi in de desa’s Gentoeng en Kedoeng Poetri (Madioen) 3 okt. 1883; 3 fragmenten verzameld waarvan het zwaarste 202,1 g. woog; S.G. 3,45.
  5. Djati-Pengilon (Madioen) 19 Maart 1884; gewicht 166,4 kg. S.G. 3,75.
  6. Meester-Cornelis in de desa Doeren Sawit bij Klender (Batavia) 2 Juli 1915. Gewicht 24,750 kg. S.G. 3,59.
  7. Djoho, distr. Sedan (Rembang) in 1919, ijzermeteoriet.
  8. Cheribon bij halte Karang Soewoeng (Cheribon) 10 Juli 1922.

Gewicht van de fragmenten 8, 48 en 7,98 kg. S.G. 3,29.
Al deze steenmeteorieten vertonen een gladde gesmolten korst en onder de microscoop de voor meteorieten kenmerkende chondrieten.
De mineralogische samenstelling: is, nikkelijzer 2,81-21,32 %, Troïliet (ijzerzwavelverbinding) 3,09-6,44 %, Olivyn 33,39-58,37 %, Bronziet 12,44-41,26 %, Chromiet 0,09-4,41 %, de laatste bovendien uit veldspaat 10,89 % en geen chromiet.
Voor glasmeteorieten zie onder Billitonieten.


Creatie datum: 18/06/2020 09:38
Categorie: - M
Pagina gelezen 118 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië