Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18226247 Bezoekers

 18 Bezoekers online

Indische culturele agenda / kalender
rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Mieren (Mal. Semoet)

zijn in de archipel overtalrijk aanwezig, zowel wat betreft het aantal soorten als het aantal individuen.
Hier moge worden volstaan met de aanduiding van enkele meest voorkomende of bekende soorten, zoals de grote rode, bijtlustige weefmier
(Mal. Kerengga, Jav. gang-grang) die hun nest niet onder de grond of in hout maken maar in de bomen, uit bladeren die door een fijn spinsel aan elkaar zijn bevestigd, hetwelk wordt geleverd door de larven.
Een andere soort is het kleine huis- of suikermiertje, dat zeer hinderlijk kan zijn.
Ten slotte de blinde mieren, waarvan de werksters en de vruchtbare wijfjes blind en vleugelloos zijn; alleen de mannetjes kunnen goed zien en hebben vleugels.
Tot de mierengasten behoren de blad- en schildluizen, die uit het achterlijf een zoet sap afscheiden de z.g. honigdauw, waarop de mieren zeer belust zijn.
Sommige bladluizen worden in het nest gehouden om als melkvee te dienen. Ook sommige kortschildkevers die aromatische stoffen voortbrengen worden als mierengasten gehouden en vertroeteld.
Er zijn echter wantsen wier afscheidingsproducten de mieren bedwelmen. Zij komen er in groten getale op af doch worden zodra zij bedwelmd zijn door de wants opgegeten.


Creatie datum: 18/06/2020 09:48
Categorie: - M
Pagina gelezen 104 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië