Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18151424 Bezoekers

 1 Bezoeker online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Mijnbouw.

De Indische mijnbouw bepaalt zich tot de winning van de navolgende delfstoffen: aardolie en aardgas, asfaltkalksteen, diamant, goud en zilver, jodium, kaolien, mangaanerts, fosfaat, steen- en bruinkool, tin, wolframiet, zwavel en verschillende bouwmaterialen als breuksteen, kalksteen, klei, tras en zand.
Zie tevens de desbetreffende artikelen.
Ofschoon een betrekkelijk gering aantal delfstoffen gewonnen wordt, vormen zij een belangrijke bron van inkomsten voor de Indische huishouding.
Bangka alleen gaf in 1926 een overschot van ruim 56 miljoen gulden. Verder is een aanzienlijk aantal Europese en Aziatische werkkrachten daarbij betrokken.
In 1929, het jaar voor de intrede van de wereldmalaise, werden van bovengenoemde delfstoffen de volgende hoeveelheden gewonnen:

aardolie ....       5.238.543.— ton
aardgas  ....      538.355.— ,,
asfaltkalksteen 15.030.— ,,
diamant ....        569.5 karaat
goud.........      3.412.172   kg.
zilver.......        61.932.411   ,,
jodium.......      189.6     ton
kaolien, ruim   160.—     ,,
mangaanerts   20.997.— ,,
fosfaat .....       3.172.— ,,
steen- en
bruinkool....     1.831.741.— ,,
tin..........          35.800.— ,,
wolframiet ..    20.8 ,,
zwavel.......     1.560.— ,,
kalksteen, ruim  221.000.—   ,,
tufsteen,     ,,    13.000.—   ,,

Bij de 4 belangrijkste mijnbouw-objecten waren in 1929 werkzaam ruim 4600 Europeanen en 141.000 Inlanders en Chinezen, verdeeld als volgt, bij de olie-industrie ongeveer 3550 Europeanen en 68.000 Aziaten, bij de Tinwinning 600 en 46.000, bij de kolenmijnbouw 300 en 20.000 en bij het goud en zilver 170 en 7000.
De waarde van de gewonnen hoeveelheden aardolie (aardgas), goud en zilver, kolen en tin bedroeg voor 1929 volgens taxatie ongeveer 400 miljoen gulden.


Creatie datum: 23/09/2020 10:11
Categorie: Index encyclopedie - M
Pagina gelezen 57 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië