Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18153609 Bezoekers

 14 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (N. I. R. O. M.).

Deze omroepmaatschappij was voornemens eind maart 1934 te beginnen met de uitzending van haar programma’s.
Te Tandjong Priok zal een zender worden gebouwd met een vermogen van 10 kilowatt in de antenne.
Daar het niet mogelijk is deze op genoemd tijdstip bedrijfsklaar te hebben, zal zolang de gouvernementszender van gelijke sterkte te Bandoeng worden gehuurd.
Deze zenders zijn dan de grootste zenders in Zuidoost-Azië.
De golflengte zal  49.02 meter bedragen. Daar de lange golven door de vele luchtstoringen in de tropen niet bruikbaar zijn is men aangewezen op korte golven.
Het hieraan verbonden nadeel van fading zal worden ondervangen door het opstellen van plaatselijke zenders.
Het ligt mede in de bedoeling een Nirom-bode uit te geven.
Een verplichte radio-contributie van ƒ40.- per jaar zal moeten worden betaald.


Creatie datum: 05/10/2020 10:29
Categorie: - N
Pagina gelezen 38 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië