Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18116221 Bezoekers

 22 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Normalisatie in Nederlands-Indië.

In 1928 werd te Batavia gesticht het „Fonds voor de normalisatie van Nederlands-Indië”, hetwelk wordt beheerd door de raad voor de normalisatie.
Het doel is de normalisatie van daarvoor in aanmerking komende voortbrengselen van techniek en nijverheid, welke in Nederland of Ned.-Indië toepassing kunnen vinden, alsmede de normalisatie van de daarop betrekking hebbende voorschriften.
Het centraal secretariaat houdt kantoor in Bandoeng.
Onder normalisatie wordt in dit verband verstaan het geraken tot meer eenheid, eenvoud en doelmatigheid van de evenbedoelde voortbrengselen.


Creatie datum: 05/10/2020 11:28
Categorie: - N
Pagina gelezen 37 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië