Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18113391 Bezoekers

 30 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Onderhorigen.

Men onderscheidt zelfbestuursonderhorigen en Landsonderhorigen, omdat deze beide categorieën van inheemsen aan verschillend recht zijn of kunnen zijn onderworpen.
Immers ingevolge artikel 21, lid 2, I. S. zijn op die gedeelten van Ned.-Indië, alwaar het recht van zelfbestuur aan de Inlandse vorsten en volken is gelaten, de algemene verordeningen slechts in zover toepasselijk als met dat recht bestaanbaar is.
Op grond van deze algemene regel omvat het aan de landschappen gelaten recht van zelfbestuur - onverminderd de beperkingen die dat recht ondergaat als rechtstreeks gevolg van Nederlands opperheerschappij [waartoe het Nederlandsch onderdaanschap behoort: . zie Onderdaanschap (Nederlands)] - al datgene wat in de lange contracten en in de „Zelfbestuursregelen 1927” aan de zelfbesturen niet nadrukkelijk is onttrokken (zie Zelf besturende Landschappen onder Bestuur).
Ter voorkoming van misverstand nu, wordt overal waar in de met Inlandse zelfbesturen gesloten politieke contracten wordt gesproken van ,,onderdanen” in bedoelde speciale technische beteekenis, de term „onderhorigen” gebruikt.


Creatie datum: 16/11/2020 09:20
Categorie: - O
Pagina gelezen 9 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië