Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18153653 Bezoekers

 25 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Ontginningsrecht.

Het uit de adat voortvloeiende recht van de Inlandse bevolking van
Ned.-Indië om woeste gronden te ontginnen wordt erkend in art. 7 van het zogenaamde Agrarisch besluit.
(Zie Agrarische Wet).
Dat artikel luidt: Door de Gouv.-Gen. worden bij algemene verordening regels gesteld omtrent het recht van de Inlanders om gronden niet als
algemene weide of om een of andere reden tot de dorpen behorend te ontginnen.
In 1874 is voor het eerst aan dit voorschrift voldaan door een verordening welke gold voor Java en Madoera en sedert enige malen door andere voorschriften werd vervangen.
Voor de Gewesten buiten die eilanden, waar agrarische reglementen gelden, zijn in die verordeningen ook enige voorschriften omtrent ontginning van woeste grond opgenomen.
Voor Bengkalis geldt een afzonderlijke verordening.
Elders geldt de Inlandse adat.
Bij de verschillende verordeningen is het ontginnen van woeste gronden aan een bestuursvergunning gebonden, terwijl clandestiene ontginning kan worden gestraft.
Na geslaagde ontginning met vergunning van het bestuur verkrijgt de ontginner automatisch het Inlands bezitsrecht op de grond.
Bij het verlenen van de vergunning kunnen allerlei voorwaarden worden gesteld o.a. aanleg van terrassen ten einde afspoeling van de bouwkruin te voorkomen.
Volgens de adat heeft ieder lid van een Inlandse rechtsgemeenschap de bevoegdheid gronden tot het gebied van die gemeenschap behorend te ontginnen.
Hij krijgt daardoor, tenzij hij de grond weer verlaat, het Inlands bezitsrecht.
Bij tijdelijke occupatie van de grond beslist weer de adat over de duur en de omvang van het verkregen recht.
Vreemden kunnen alleen met vergunning van de gemeenschap of het hoofd en tegen betaling van een recognitie grond binnen die gemeenschap ontginnen. Zij krijgen alleen een tijdelijk genotsrechts.
Sommigen beschouwen dit ontginningsrecht als een uitvloeisel van het z.g. beschikkingsrecht van Inlandse rechtsgemeenschappen door de gronden binnen haar gebied.
(Zie onder Beschikkingsrecht).
Niet-Inlanders kunnen alleen tot het ontginnen van woeste gronden overgaan uit kracht van een titel, hun verleend door de regering of door de zelfbesturen (zie onder Onwettig grondbezit).


Creatie datum: 16/11/2020 10:13
Categorie: - O
Pagina gelezen 19 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië