Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18106437 Bezoekers

 19 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Opium

is het bereide sap van onrijp papaverzaad.
Opium is het Latijnse woord voor het Griekse opion, in het Arabisch verbasterd tot afioen, vernederlandst amfioen, Mai., Ar. apioen.
Geprepareerd om geschoven (gerookt) te worden heet het in het Mal. madat of tjandoe.
Het werkend bestanddeel is de morfine die het bevat.
Papaver wordt geteeld in Perzië, de Levant en in Bengalen.
Opium vindt toepassing in de geneeskunde, doch een grotere rol speelt het als genotmiddel.
De teelt van papaver is in Nederl.-Indië verboden.
Het opium is thans een gouvernementsmonopolie, opiumregie geheten.
Het werkt over geheel Ned.-Indië.
Het is een dienst geworden onder de hoofdinspecteur van de opiumregie en ressorterend onder het departement van financiën.
Regelingen betreffende in-, uit- en doorvoer, in bezit, in eigendom, in voorraad of in bewaring hebben, vervoer, bereiding, fabricage, verwerking, verkoop en gebruik van „verdovende middelen” (waaronder regie-opium en regiedjitjing, d.i. het uit de pijpen geschraapte residu, zijn begrepen), papaver en Indische hennep, zo ook betreffend in-, uit- en doorvoer van cocabladeren, zijn vervat in de
„verdovende-middelen ordonnantie” (Stb. 1927 no. 278).
Hierbij is ook de teelt van papaver en Indische hennep verboden.
In de „regie-opium ordonnantie” (Stb. 1927 no. 279) zijn opgenomen de zo even genoemde bepalingen betreffend het wettig bezit, vervoer en gebruik van regie-opium en regiedjitjing.
Ter bestrijding van de sluikhandel is de „centrale dienst van de opiumrecherche” onder een hoofdcommissaris van politie.
Bovendien heeft de hoofdinspecteur van de opiumregie de beschikking over een gouvernementsstomer.
De bereiding en verpakking van regie-opium geschiedt in de opiumfabriek te Batavia.
Dit bedrijf, waar aan het hoofd een directeur staat, is onafhankelijk van de dienst van de opiumregie.
De directeur is rechtstreeks ondergeschikt aan de directeur van financiën.
De ten aanzien van het opium vigerende bepalingen zijn in overeenstemming met het in 1912 te ’s-Gravenhage gesloten „Internationaal Opiumverdrag”, in Nederland in de wet neergelegd.
In 1925 is te Genève gesloten de overeenkomst voor het gebruik van bereid opium.


Creatie datum: 16/11/2020 10:34
Categorie: - O
Pagina gelezen 23 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië