Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18117513 Bezoekers

 13 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Opstal.

Aangenomen werd steeds, dat de (begrensde) bevoegdheid van de
Gouverneur-Generaal tot uitgifte van ’s Lands domein in de vorm van afstand in eigendom, uiteraard ook omvatte het minder uitgebreid recht van opstal.
Sedert 1858 werden reeds de voorwaarden bekend gesteld, waarop voor inrichtingen van nijverheid en landbouw opstal kon worden verleend.
Nieuwe regels werden vastgesteld bij staatsblad 1872 No. 124, gelijk aangevuld en gewijzigd, houdend de huidige voorwaarden, waarop grond, behorend tot het Staatsdomein, met recht van opstal kan worden afgestaan. Dit kan geschieden van woonerven of nijverheidsinrichtingen, maar niet voor landbouwondernemingen voor het telen van gewassen. Daarvoor toch dient de afstand van grond in erfpacht.
Afstand in opstal geschiedt voor hoogstens 30 jaar, met stukken grond van ten hoogste 10 bouw en tegen vergoeding van de helft van hetgeen betaald moet worden voor afstand in eigendom.
Minvermogende niet-Inlanders kunnen opstal verkrijgen op door hen onwettig voor woonerf geoccupeerde domeingrond (staatsblad 1912 No. 178, juncto 1914 No. 604).
Het opstalrecht wordt gevestigd bij gerechtelijke acte.
Het recht is vatbaar voor hypotheek en valt in het algemeen onder de 7de titel Boek II van het Burgerlijk Wetboek in Ned.-Indië.
Bij staatsblad 1915 No. 474 werd uitgemaakt dat een Inlandse rechtsgemeenschap Europese zakelijke rechten op haar gronden kan vestigen.
Zoo kan door de zelfbesturen van Soerakarta en Djokjakarta aan personen, onderworpen aan het Europees burgerlijk recht betreffende de zakelijke rechten, Europees opstalrecht verleend worden overeenkomstig regels te vinden in Bijblad 9005 en 9826.
In Bijblad 8571, (juncto 8711, 9154, 9242, 9827, 12640, 12675) vindt men dergelijke regels voor de verlening van opstalrecht door de zelfbesturen in de Buitengewesten.


Creatie datum: 01/12/2020 08:23
Categorie: - O
Pagina gelezen 27 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië