Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18115825 Bezoekers

 11 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Oudheidkundige Dienst.

Deze dienst ressorteert onder het departement van onderwijs en eredienst en werd in 1913 ingesteld.
Zijn taak omvat de opsporing, blootlegging, opname, inventarisatie en beschrijving van de oudheden in Nederl.-Indië, het toezicht daarop in overleg met de hoofden van gewestelijk bestuur, de beraming en uitvoering van maatregelen tot instandhouding, c.q. reconstructie van die oudheden en in het algemeen het oudheidkundig onderzoek in de ruimste zin, ook op epigrafisch gebied (d.i. betrekking hebbend op opschriften).
Voor de met deze taak samenhangende bouwkundige en culturele aangelegenheden wordt het hoofd van de oudheidkundigen dienst bijgestaan door een „oudheidkundige commissie”.

Van de werkzaamheden van deze dienst wordt jaarlijks een verslag (oudheidkundig verslag) uitgegeven.
Ten behoeve van de bewaking en het onderhoud van de oudheden in de gewesten Soerakarta en Jogjakarta is afzonderlijk personeel in dienst gesteld.
Deze oudheden zijn tegen betaling van entree te bezichtigen.
Ter bescherming van zaken, welke voor de prehistorie, geschiedenis, kunst of paleontologie van groot belang moeten worden geacht, is bij Stb. 1931 no. 238 de „Monumentenordonnantie” vastgesteld.
In de jaren 1930 e.v. lag het zwaartepunt van de werkzaamheden van de oudheidkundigen dienst in de reconstructie van de Tjandi Prambanan.
De beschrijving van de Bataviase landhuizen kwam gedeeltelijk gereed en met de publicatie werd in 1932 een aanvang gemaakt.
Ook aan de herstelling van het stadsbeeld van oud-Batavia wordt aandacht gewijd.
De Nederlandse oudheden te Bantam staan sedert 1930 onder het beheer van deze dienst; sindsdien worden daar heen excursies georganiseerd onder leiding van een ambtenaar van deze dienst.
Te Serang is de vereniging „Oud-Bantam” opgericht, op Banda de vereniging „Bandase Belangen”.
Herstellingen werden aangebracht of ter hand genomen van de forten Oranje in de hoofdplaats Ternate, Nieuw-Victoria in de hoofdplaats Amboina, Barneveld te Laboeha (Batjan).
Voor restauratie van het merkwaardige fort Rotterdam te Makassar konden in 1931 nog geen gelden worden toegestaan.
Met medewerking van het Binnenlands Bestuur werd een aanvang gemaakt met het herstel van het zeer verwaarloosde praalgraf van Aroe Palakka, vorst van Boni, welk graf omstreeks 1694 door de O.I. Compagnie nabij Makassar werd opgericht en Nederlandse reminiscenties vertoont.
Te Benkoelen werd het Britse fort Marlborough gedeeltelijk hersteld.
Op Bali werden epigrafische onderzoekingen ingesteld.
Aldaar werd de gietvorm van een bronzen keteltrom ontdekt.


Creatie datum: 01/12/2020 09:54
Categorie: - O
Pagina gelezen 26 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië