Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18116175 Bezoekers

 20 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Paard.

Het Indische paard is veel kleiner dan het Europeesche. Beide stammen af van wilde paarden die in Europa en Azië voorkwamen. De tamme paardenrassen worden onderscheiden in Westersche en Oostersche. Tot de laatste welke kleiner, lichter, slanker en vlugger zijn dan de eerste behooren de vele rassen welke de Indische archipel herbergt. Zij zijn daar ingevoerd, eerst door Chineezen en later door Hindoe’s en Arabieren. De grootste soort is inheemsch op het eiland Soemba, ook wel Sandelhout-eiland genoemd. Vandaar dat dit paard Sandelhout-paard wordt genoemd; het wordt op dat eiland in half wilde kudden gefokt. Ook op het naburige Soembawa komen goede paarden voor. Andere goede rassen zijn die van de bovenlanden van Sumatra’s Westkust, van de Bataklanden, van Celebes (Makas-saarsche paard), enz.

Uit Australië worden veel groote Westersche paarden ingevoerd, meestal als rijpaarden en leger-paarden.

Kruising van deze paarden (Syd-neyers) met Sandelhoutpaarden heeft plaats om een grooter ras te kweeken.

Paardenrennen zijn bij Europeanen en Inlanders zeer geliefd en hebben allerwege plaats.

Het aantal paarden in den archipel bedraagt ongeveer 630.000, waarvan circa 250.000 op Java, bijna 400.000 op Sumatra en ruim 370.000 op Bali en Lombok.

De paardenfokkerij, vooral op de Kleine Soenda-eilanden verliest meer en meer haar beteekenis, omdat door het toenemend autoverkeer steeds minder paarden voor transportdoeleinden noodig zijn. Door de economische depressie is de waardevermindering van het paard nog toegenomen. Zoodoende is de paardenfokkerij niet meer loonend.

De bemoeienis van het gouvernement met de paardenfokkerij is mede uit bezuinigingsoverwegingen zeer ingekrompen (gouvernements fokstation te Padang Mangatas ter Sumatra’s Westkust). Eenige dekhengstenstations zijn opgeheven, terwijl het systeem van station-neeren van dekhengsten geleidelijk zal worden geliquideerd.

Volgens de Javaansche mythe bestaan ook hemelsche paarden, de djaran sembrani, die worden bereden door de zielen der voorouders en die men hoort hinniken zonder ze te zien. De beteekenis van sembrani is onzeker; het woord is dus zeer oud.


Creatie datum: 11/01/2021 12:43
Categorie: - P
Pagina gelezen 18 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië