Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18103856 Bezoekers

 6 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Pachten.

De verpachte middelen zijn in den loop der tijden sterk ingekrompen doordat het gouvernement de exploitatie zelf heeft ter hand genomen (opium, pandhuizen, enz.). Er zijn nog maar enkele pachten, zooals die van vogelnestklippen, parelen, paarlemoerschel-pen, tripang, sponzen, verkoop van sterke dranken (alleen in het buiten het tolgebied gelegen gedeelte van de residentie Riouw en Onder-hoorigheden), het recht tot het houden van pandhuizen (Djambi, Molukken, Timor en Onderhoorig-heden).
Voor alle verpachtingen zijn al-gemeene regels vastgesteld, welke hoofdzakelijk bepalen de wijze waarop en de verplichtingen waaronder de verpachtingen geschieden.


Creatie datum: 11/01/2021 12:47
Categorie: - P
Pagina gelezen 10 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië