Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18103209 Bezoekers

 24 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Padang,

afdeeling, onderafdee-ling en district met gelijknamige hoofdplaats, tevens gewestelijke hoofdplaats, der residentie Sumatras Westkust.
De afdeeling Padang onder een assistent-resident is verdeeld in drie onderafdeelingen: 1. Padang, 2. Pariaman, en 3. Mentawei-eilan-den. Zij telt bijna 406.000 inwoners, waaronder ruim 3000 Europeanen en ruim 8500 Chineezen.
De onderafdeeling Padang, rechtstreeks onder den assistent-resident, hoofd der afdeeling bestaat uit de districten Padang en Loe-boekbagaloeng, het laatste verdeeld in de onderdistricten Loe-boekbagaloeng, Paoeh en Kota Ten-gah. De onderafdeeling telt bijna 150.000 inwoners, waaronder bijna 3000 Europeanen en bijna 8000 Chineezen. De haven van Padang, Emmahaven ligt 20 minuten spo-rens van Padang aan de Konin-ginnebaai. De onderafdeeling heeft uitstekende wegen en tal van om hun natuurschoon bekende punten. Bekend is de badplaats Soengai Beramas. Voornaamste bevolkings-cultures rijst op sawahs en klappers.
De hoofdplaats Padang, zetel van den resident (vroeger gouverneur) van Sumatra’s Westkust telt bijna 52.000 inwoners, waaronder ruim 2600 Europeanen en 7200 Chineezen. Padang heeft een gemeenteraad onder voorzitterschap van een burgemeester.
De gewestelijk militaire commandant (luit.-kolonel) zetelt eveneens te Padang. Ook de raad van justitie is er gevestigd.
Door de ligging nabij den evenaar zijn de moessons er niet merkbaar. Wel is er een meer en een minder geprononceerde regentijd. Er valt zeer veel regen, 4500 m.M. per jaar.
Door tal van factoren, waarvan wel een van de voornaamste is de doortrekking van den weg Padang-Fort de Kock-Pajakoemboeh naar Pakanbaroe (zie aldaar) waardoor de bovenlanden zich op de oostkust hebben georiënteerd (vroeger was alles op Padang georiënteerd) gaat Padang als handelsplaats achteruit. Padang heeft de noodige lageronderwijsinrichtingen, een ambachtsschool en drie muloscholen.


Creatie datum: 11/01/2021 12:48
Categorie: - P
Pagina gelezen 9 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië