Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18103176 Bezoekers

 31 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Padvinderij.

In 1917 werd te Batavia de Nederlands-Indische Padvinders Vereniging (N.I.P.V.) opgericht met het doel om, onafhankelijk van godsdienst of politiek, de jeugd op te voeden tot flinke en nuttige staatsburgers, in het bijzonder wat karaktervorming, zedelijke en lichamelijke ontwikkeling betreft; een en ander volgens de internationale beginselen van de Chief Scout, Lord Robert Baden Powell.
Van de omstreeks die tijd toenemende sportiviteit van de jongere generatie maakten de Inlandse godsdienstige en nationalistische, maar vooral de communistische verenigingen van de ouderen gebruik om haar politieke beginselen onder de jeugd te verbreiden.
In onderlinge concurrentie richtten de volksleiders, ieder in eigen kring, ook onder de vrouwelijke jeugd, padvinderijen op als onderdelen van de partijorganisaties.
Langzamerhand had elke vereniging en menige school haar eigen
padvindersgroep met eigen uniformen en insignes.
Op congressen en feestelijkheden traden de groepen op; zij vormden demonstratieve optochten.
In de Inlandse padvindersbeweging zijn twee hoofdstromingen te onderscheiden, de godsdienstige en de nationalistische.
Enige Javaanse godsdienstige padvinderijorganisaties zijn aangesloten bij een federatie, genaamd Persatoean Pandoe Islam.
De voornaamste padvinderijen van de nationalistische verenigingen hebben zich opgelost in een fusie-lichaam, Kepandoean Bangsa Indonesia geheten.
Het aantal georganiseerde padvinders bedraagt ruim 15.000, waarvan een derde gedeelte op Sumatra.


Creatie datum: 11/01/2021 13:00
Categorie: - P
Pagina gelezen 9 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië