Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18103146 Bezoekers

 18 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Pandhuisdienst.

Op Java en Madoera worden de pandhuizen geëxploiteerd door het gouvernement.
Ook is dit het geval in de gewesten Bali en Lombok, Oostkust van Sumatra, Atjeh en Onderhorigheden, Sumatra ’s Westkust, Tapanoeli, Benkoelen, Lampoengse Districten, Palembang, westerafdeling van Bornéo, Riouw en Onderhorigheden en Bangka en Onderhorigheden, alsmede in de plaatsen Makassar (Celebes en Onderhorigheden), Manado en Gorontalo (gewest Manado).
In de overige delen van Ned.-Indië (de gewesten Djambi, Molukken en Timor en Onderhorigheden) behoort het recht tot het houden van pandhuizen tot de verpachte middelen.
Waar de gouvernementsexploitatie van de pandhuizen is ingevoerd, is het aan niemand geoorloofd tegen inpandgeving dan wel in de vorm van koop en verkoop met recht van wederinkoop of wel in de vorm van een
commissie-contract, gelden of goederen uit te lenen, waarvan het bedrag of de waarde honderd gulden niet te boven gaat.
Van dit verbod zijn uitgesloten de door de gouverneur-generaal aan te wijzen op filantropische grondslag werkende kredietinstellingen.
De pandhuisdienst staat onder een hoofd van de dienst, ressorteert onder het departement van financiën en is aangewezen tot Landsbedrijf in de zin van de bedrijvenwet.
Einde 1931 waren in Ned.-Indië 457 gouvernements-pandhuizen in exploitatie, waarvan 373 op Java en Madoera en 84 daarbuiten.
Het aantal panden bedroeg in dat jaar ruim 43 miljoen tegen bijna
52 miljoen in het voorafgaande jaar.
De daarop voorgeschoten bedragen beliepen respectievelijk ruim 153 en ruim 194 miljoen gulden.
De winst beliep in die jaren ruim 6% en ruim 11 miljoen gulden.
De terugval in de economische toestand van de bevolking heeft op het bedrijf zijn invloed doen gelden.


Creatie datum: 11/01/2021 13:51
Categorie: - P
Pagina gelezen 8 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië