Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18111900 Bezoekers

 11 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Pangeran (Jav.),

van „ngenger” -hurken, betekent dus „hij voor wie men hurkt”.
Pangeran is de hoogste adellijke titel na die van de vorst.
Ten aanzien van de afstammelingen van de vorst wordt onderscheid gemaakt tussen die van de hoofdvrouw (padmi) en die van de bijvrouwen (goendik, selir).
De oudste zoon van een padmi voert, wanneer hij volwassen en kroonprins is, de titel pangeran adipati anom; hij staat aan het hoofd van de Kadipaten, dat zijn de afstammelingen van de padmi’s (meestal heeft de vorst maar één hoofdvrouw).
De afstammelingen van de goendiks zijn de Kamisepoehan, waarvan het hoofd is de pangeran kami sepoeh, de broer van de vorst pangeran ngabehi.

De andere zoons van een goendik voeren dee titel pangeran ngabehi. De oudste zoons van de goendiks hebben de titel pangeran aria. Deze allen worden als wettige kinderen beschouwd (die uit eene selir niet) en worden aangeduid als pangeran poetra, dat zijn dus als het ware prinsen van den bloede (vergelijkenderwijs, want aangezien „prins” een Nederlandse titel is, is het niet geoorloofd - zoals niettemin veelal geschiedt -deze Javaansche edellieden met „prins” te betitelen). De titel pangeran wordt ook wel gegeven aan den oudsten zoon van een pangeran poetra en soms ook aan andere zoons. Aan anderen kan de titel pangeran ook als gunstbewijs worden gegeven.

De rijksbestuurder van Jogjakar-ta voert de titel Pangeran Aria Adipati (Danoeredja).

De Mangkoe Nagara en de Pakoe Alam voeren de titel pangeran adipati aria.

In de vorstenlanden verleenen de vorsten titels. Elders op Java en Madoera, waar het gouvernement in de plaats is gekomen van den vorst, komt dit recht het gouvernement toe. De titel pangeran wordt door het gouvernement bij zeer hooge uitzondering aan regenten verleend voor uitnemende langdurige diensten. Aanvang 1933 voerde geen enkele regent in de gouverne-mentslanden de titel pangeran.

In de buitengewesten wordt de titel pangeran niet gevoerd, behoudens in Palembang (zie aldaar) door margahoofden, die titel door de resident is verleend, welke titel evenwel een ambtstitel en geen adellijke titel is.


Creatie datum: 11/01/2021 13:55
Categorie: - P
Pagina gelezen 14 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië