Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18107362 Bezoekers

 9 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Partai Nasional Indonesia (P.N.I).

Revolutionair-nationalistische volkspartij, in juli 1927 te Bandoeng onder leiding van Ir. Soekarno opgericht door enige inheemse
intellectuelen, die zich aanvankelijk verenigd hadden in een Algemene Studieclub.
In woord en geschrift, in talrijke congressen, bijeenkomsten en cursussen werd door enige leiders van die Indonesisch-nationalistische volksbeweging stemming gemaakt tegen het gevestigde gezag en de bevolking opgeruid tot verzet tegen „imperialisme en kapitalisme”.
In enkele jaren groeide het ledental tot 10.000, hoofdzakelijk in West-Java.
Aan deze revolutionaire activiteit werd door het ingrijpen van de Indische Regering een einde gemaakt.
In december 1929 werden huiszoekingen verricht in kantoren en woningen van de leiders en werd een viertal leiders en propagandisten, w.o. Ir. Soekarno, strafrechtelijk vervolgd, o.m. wegens het deelnemen aan een vereniging, welke als oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
Het ingesteld strafproces eindigde met de veroordeling in december 1930 van de hoofdleiders door de Landraad te Bandoeng, welk vonnis in hoger beroep werd bekrachtigd door de Raad van Justitie te Batavia.
De aan Ir. Soekarno opgelegde gevangenisstraf van 4 jaren werd door de Gouverneur-Generaal in september 1931 bij voege van gratie, met inbegrip van de tevoren verleende strafvermindering van 3 maanden, teruggebracht tot 2 jaren.
Eind december werd Ir. Soekarno uit de gevangenis ontslagen.
De rechterlijke uitspraak stempelde de Partai Nasional Indonesia praktisch tot verboden vereniging, zodat zij als organisatie in april 1931 werd opgeheven.


Creatie datum: 20/01/2021 10:51
Categorie: - P
Pagina gelezen 14 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië