Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18117538 Bezoekers

 11 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Pasoeroean,

regentschap, district en onderdistrict met gelijknamige hoofdplaats, van de residentie (afdeling) Malang, provincie Oost-Java.
Het regentschap bestaat uit de districten Pasoeroean (onderverdeeld in de onderdistricten Pasoeroean, Pohdjèntrèk, Kraton en Redjoso), Wangkal (onderverdeeld in de onderdistricten Kedjajan, Ngampit en Klangrong), Grati (onderverdeeld in de onderdistricten Gratitoenon, Ngoeling, Lekok en Plasosari), Kebontjandi onderverdeeld in de onderdistricten
Gondang-wetan, Bajeman en Winongan) en Tengger (onderverdeeld in de onderdistricten Poespo, Paorepan, Toetoer en Loembang).
Het regentschap telt bijna 450.000 inwoners, waaronder bijna 1200 Europeanen en ruim 4000 Chinezen.
Het Tenggërgebergte (zie Tenggër) ligt gedeeltelijk in dit regentschap (de Bromotop ligt er buiten in de residentie Probolinggo).
De hoofdplaats Pasoeroean ligt aan zee, aan de spoorweg en aan de tramweg.
Langs de kust zijn visvijvers.
Het bekende herstellingsoord Tosari ligt in dit regentschap.
Er zijn (waren?) verschillende suikerfabrieken en enige
kina-ondernemingen.
De bevolking die Mohammedaans is, is overwegend Madoerees; het overige deel is Javaans.
De hoofdplaats Pasoeroean is van 1685-1706 de zetel geweest van de opstandeling Soeropati.
Destijds een van de belangrijkste handelsplaatsen van Java is zij geleidelijk achteruitgegaan; nu is dit nog het geval.
De plaats telt nog geen 37.000 inwoners, waaronder 763 Europeanen en ruim 2700 Chinezen.
Er is een stadsgemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester.


Creatie datum: 02/02/2021 11:40
Categorie: - P
Pagina gelezen 3 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië