DE SUMATRA POST 1 JAN. 1935

Post- en Telegraafdienst op 1 Januari.

Hoofdpostkantoor Medan : POSTDIENST. De loketten voor den verkoop van postwaarden, voor aanname en afgifte van aangeteekende en geadviseerde zendingen, luchtpostpakketten, alsmede voor het aanbieden van gewone dienststukken en stukken waarvoor bewijzen van terpostbezorging worden verlangd, zijn geopend van 9 v.m. tot 10 v.m. Alleen de avondbestelling wordt uitgevoerd.

Telegraafdienst.
Het telegraafloket is geopend van 8 vm. tot 10 vm. en 3 nm tot 4 nm- Bijkantoren Belawan en Bindjei: Geopend voor aanname van telegrammen, de verkoop van postwaarden, de aanname en afgifte van aangeteekende en geadviseerde zendingen, luchtpostpakketten, alsmede, voor het aanbieden van gewone dienststukken en stukken, waarvoor bewijzen van terpostbezorging worden verlangd van 8 tot 9 vm. Alleen de ochtendhestelling wordt uitgevoerd.