De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 1 FEB. 1898

Stoomvaart.

Volgens een achterstaande advertentie zal het stoomschip Coen der Koninklijke Pakket vaartmaatschappij op 3 dezer van Semarang vertrekken naar Batavia, Telokbetong, Engano, Benkoelen, Padang en Bintoehan.

Kapitein der Boegmeezen.
Door den Boegmees Intje Abdulrachman, buitengewoon lid vande boedelkamer alhier, is tot den Gouverneur Generaal het verzoek gericht om den titel te mogen voeren van kapitein der Boegmeezen.

Geen Kettinggangers.
Blijkens een door de Weeskamer alhier ontvangen schrijven van den assistent-resident, zullen voortaan bij de kamer geen dwangarbeiders meer te werk worden gesteld om het gebouw schoon te houden. Deze maatregel is waarschijnlijk genomen naar aanleiding van hét onlangs door De Locomotief vermelde feit, dat de bij de Weeskamer te werk gestelde gestraften werden gebruikt voor het verrichten van huiselijke bezigheden, wat niet het doel is, waarvoor zij beschikbaar worden gesteld.