HET NIEUWS VAN DEN DAG 2 FEB. 1918

Semarang, het water.

De waterstand in en om, Semarang is reeds flink gezakt. In de richtingen Kendal en Demak gaat het verkeer door.

Helaas, helaas.
De Locomotief meldt dat de Indische Vrijzinnige Vereeniging ontbonden wordt.

Italiaansche opera.
In Maart wordt op Java een Italiaansch opera-gezelschap verwacht.

Als de rechter spreekt.
De gouvernements-architect, die zonder vergunning van den Burgemeester een bijgebouw van het politie-bureau te Semarang had opgericht, werd heden veroordeeld, waarmede de rechter uitsprak dat ook het gouvernement zich aan gemeente-verorde-ningen heeft te onderwerpen.