HET NIEUWS VAN DEN DAG 3 FEB. 1913

Vooruitgang.

Aan het tolkantoor te Semarang werd in Januari 1913 ruim f 20.000. - méér ontvangen dan in dezelfde maand in 1912.

Medan, Brand.
Gisterenavond om 7 uur ontstond brand in een kedeh van lijnwaden, gelegen, in een gang achter de Marktstraat. In een uur tijd werd de inhoud van twee winkeltjes een prooi der vlammen. Door het flinke optreden van de Europeesche vrijwillige brandweer, bepaalde de brand zich tot deze twee winkeltjes. Een derde werd slechts voor een deel een prooi der vlammen. Enkele kedehs in de buurt hadden waterschade. De totale schade beloopt ongeveer f 10.000, inclusief de gebouwen.