De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 4 JAN. 1892

Batavia, benoemingen enz.

Belast, met de waarneming der betrekking van directeur der vrouwengevangenis te Soerabaja, de gepensioneerde kapitein der infanterie Schutter, met het geven van onderwijs in de beginselen der wiskunde aan het gymnasium Willem III te Batavia, de onderwijzer Schouten.
Gesteld, ter beschikking van den directeur van binnenlandsch- bestuur, de burgerlijke ambtenaren De Leeuw, Grijzen, Verbeke en Steens Zijnen.
Aangesteld, tot makelaar te Semarang, Guijkens.
Ontslagen, eervol, op verzoek, uit 's lands dienst, de resident op wachtgeld Sol.
Ontslagen, eer vol, uit zijne betrekking, wegens intrekking daarvan, de derde commies bij het departement van financiën.