DE SUMATRA POST 6 JAN. 1940

Slachtbriefjes.

De ontvangsten op het hoofd slachtbriefjes zijn eveneens aanzienlijk gestegen. Hierbij worden gesplitst de bedragen voor varkensslacht en andere slacht. Uit deze getallen mag men opmaken dat in 1939 heel wat meer varkens het leven hebben mogen laten ten bate van het vleeschetende menschdom dan in 1938 het geval was en het heet dat het een teeken van welvaart is, als er meer vleesch in de soep drijft Hoe het ook zij, in 1939 werd aan varkensslachtbriefjes een bedrag van f. 95.968 ontvangen tegen 85.000 in 1938 en aan overige slacht- briefjes kwam in 1939 een bedrag van f. 92.680 in het laadje tegen f. 88.241 in 1938.

Tot zware boeten veroordeeld.
Vervoerder en verkoper van Atjehsch zout. Voor den Landrechter stonden hedenmorgen terecht een taukeh van een kedeh in de Nieuwe Markstraat en een andere Chinees, de eerste wegens het verkoopen van Atjehsch zout en de andere wegens het invoeren in Sumatra's Oostkust van zout uit Atjeh. Uit het voorloopig onderzoek is gebleken, dat tenminste twee keeren zout uit Atjeh werd ingevoerd. De taukeh werd, daar zijn schuld vaststond, veroordeeld tot een geldboete van f 250 of twee maanden hechtenis en de vervoerder tot een boete van 2X1OO of 2 maal één maand zitten