DE SUMATRA POST 6 FEB. 1933

Excursie van de vereeniging van Huisvrouwen.

Morgen zal de vereeniging van Huisvrouwen om half negen een excursie ondernemen over den nieuwen Gemeentelijken Pasar. De excursie zal onder leiding staan van den directeur van Gemeente Werken.

De boot uit Nederland.
De aankomst van het m.s. "Indrapoera" is nader vastgesteld op Dinsdagmorgen 7 Februari 1933 om half acht (7.30 v.m.) aan de Lloydkade. Het vertrek naar Singapore-Java is vastgesteld op Dinsdagmiddag om twaalf uur (12 uur) van de Lloydkade. Het m.s. "Tajandoen" snelvrachtdienstschip komende van Europa, is Maandagochtend om 7 uur v.m. voor de "Nederland"-kade aangekomen. Het vertrek van Belawan naar Batavia is vastgesteld op hedenmiddag 5 uur.