HET NIEUWS VAN DEN DAG 7 NOV. 1919

Het grootste vliegtuig der wereld

Een telegram uit Berlijn aan de TIMES meldt, dat het vliegtuig, dat er aanspraak op maakt de grootste vliegmachine der wereld te zijn, zijn eerste vluchten volbracht heeft. Het toestel, dat gebouwd is bij de Aviatik Werke te Leipzig, heeft de volgende afmetingen : Breedte 41 M , lengte 24 M. en hoogte 6 M. Het is voorzien van twee 500 en 250 pk. Benzmotoren en biedt plaats voor den commandant, twee bestuurders, twee mechaniciens, en steward en 18 passagiers met bagage.

JAVA BODE 7 NOV. 1878
Een hoogst verdienstelijk staatsambtenaar vierde dezer dagen zijn 40 jarig jubileum in 's Rijks dienst. Den heer Alexander C. Oltmans, referendaris seders 1869 bij het Kabinet des Konings, is dit zeldzaam voorrecht geschonken Talrijk waren dan ook de bewijzen van achting en waardeering, die hem heden te beurt vielen. Verschillende kostbare geschenken werden hem door de ambtenaren en de bedienden van het Kabinet aangeboden. Z.M. benoemde den heer Oltmans tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw.