HET NIEUWS VAN DEN DAG 8 JAN. 1920

Besluiten en Benoemingen.

Bij den Dienst der Staatsspoor- en tramwegen Door den Directeur van Gouvernemets Bedrijven Benoemd: tot ingenieur der lste klasse, F. O. WEGENER SLEESWIJK, ambtenaar van buitenlandsch verlof teruggekeerd, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende. Door het Bestuur Benoemd: tot werkmeester R. WALINTOEKAN, thans opzichter-werkplaats. Ontslagen: op verzoek, wegens overgang in particulieren dienst eervol uit r s Lands dienst de commies, F. H. BERGER. Aangewezen: met ingang van 4 Januari 1920, als Hoofd van van den Dienst van Weg en Werken de t.w. hoofdingenieur der lste klasse, D. M. HOL. Bepaald: dat de t.w. hoofdingenieur der 2de klasse, J. E. A. VON WOLZOGEN KUHR, bij den Dienst van Weg en Werken geplaatst blijft : dat de benoemde werkmeester, R. WALINTOEKAN. bij den Dienst van Traktie en Materieel geplaatst blijft. Geplaatst: bij den Dienst van Weg en werken de benoemde ingenieur der lste klasse, F. O. WEGENER SLEESWIJK, met bepaling, dat hij zal worden werkzaam gesteld op het kantoor van het Hoofd van gemeld dienstvak.