HET NIEUWS VAN DEN DAG 9 JAN. 1920

Japan.

Het Japansche voorbehoud betreffende de mandaten wordt beschouwd als een nieuwe poging om de erkenning der. rassen te verkrijgen en een opvatting van den Volkerenbond te handhaven, die geen onderscheid maakt tusschen nationaliteiten.

Sofia
Uit Sofia wordt gemeld, dat 40.000 personen hebban deelgenomen aan anti-dy-nastische betoogingen. Er werd een aanval op het koninklijk paleis gedaan. De politie slaagde er spoedig in de beweging te onderdrukken.

Twee rampokkers gearresteerd.
Door de afdeeling Recherche werden twee Inlanders, wonende in kampong Menteng Matraman, Meester-Cornelis, gearresteerd, verdacht van rampok ten huize van een Inlander te Pisangan Baroe gepleegd den 6den Januari j.l.