DE INDISCHE COURANT 11 JAN. 1935

Solo, een orkaan.

Gistermiddag werden door een orkaan in desa Boeloe bij Wonogiri 23 huizen weggevaagd. Drie personen werden gewond.

Semarang, de Semarangsche kwajongens.
In de bekende Semarangsche kwajongenszaak trokken drie gevonnisten hun hooger beroep in.

Batavia, Mijnbouw My. Ned. Nieuw-Guinea.
Zoodra de wettelijke basis gereed zal zijn, zal worden opgericht de Mijnbouw Maatschappij Nederlandsch-Nieuw-Guinea, waarin Erdmann en Sielcken, de Billiton Mij., de Oroville Gold Coy. en de Anglo Oriental voorloopig met anderhalf millioen gulden zullen participeeren.